Styrelsen

Har ni frågor om lure coursing, synpunkter, idéer, eller om ni vill bli medlemmar i LCK Södra, så kontakta oss på vår styrelseadress.
Har ni förslag på styrelseledamöter eller revisorer till nästa årsmöte? Kontakta valberedningen via mail.

Ordförande ordforande@lcks.svvk.se
Robert Dirksen, 0734-165696

Kassör kassor@lcks.svvk.se
Annelie Wendt, 0702-70 36 66

Sekreterare sekreterare@lcks.svvk.se
Marina Fridh-Cardoso, 0709-168112

Ledamot
Jeanette Sällström, 0706-334417

Ledamot
Stine Winther, 0045-20140115

Suppleant
Åsa Tapani, 0730-295283

Suppleant
Marita Aarås, 0761-311197

Ordinarie revisorer
Mats Olsson
Ingrid Ekholm Ydreborg

Revisorsuppleanter
Charlotta Broströmer
Vicki Permo

Valberedning
Christiaan Dirksen (sammankallande)
Madeleine Sällström
Jan Trampedach

Webmaster
Jessica Bolander
webmaster@svvk.se

lundalampan logotype