Skip to content

LCK Södras styrelse 2023

Har ni frågor om lure coursing, synpunkter, idéer, eller om ni vill bli medlemmar i LCK Södra, så kontakta oss på styrelsen@lcks.svvk.se
Har ni förslag på styrelseledamöter eller revisorer till nästa årsmöte? Kontakta valberedningen på christiaan@cdirksen.se

ORDFÖRANDE
Robert Dirksen
Tel 073-416 56 96

KASSÖR
Annelie Wendt
Tel 070-270 36 66
kassor@lcks.svvk.se

SEKRETERARE
Aleksandra Stojiljkovic Hansen
sekreterare@lcks.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE
Jeanette Sällström, 070-633 44 17

LEDAMÖTER
Stine Winther, 0045-201 401 15

SUPPLEANTER
Marina Cardoso
Marita Aarås, 076-131 11 97

REVISORER
Mats Olsson, Ingrid Ekholm Ydreborg, Charlotta Broströmer (suppleant), Vicki Permo (suppleant)

VALBEREDNING valberedning@lcks.svvk.se
Madeleine Sällström (sammankallande), Caroline Ekström och Jan Trampedach

WEBMASTER
Jessica Bolander, webmaster@svvk.se

DOMARE
Robert Dirksen
Christiaan Dirksen
Ingrid Ydreborg