Skip to content

Träningsinformation

På sidan ”Träningar”, samt vår Facebooksida läggs all information om träningar och andra aktiviteter upp, senast två dagar innan varje träningstillfälle. Det går att prenumerera på denna blogg för att inte missa någon info.

Information om träningstillfällen kommer ofta med kort varsel. Detta är för att vi är beroende av marktillgång. Ofta är det bara några få dagar efter att fälten är slagna som vi kan/får lov att använda dem.

Vi kör med föranmälan till samtliga träningar, då det underlättar administrationen för oss. Anmälan görs enligt informationen i blogginlägget för respektive träning.

Det behövs alltid säkra, licensierade hundar att springa med för licenstagarna (stödhundar), inte minst i de lite ovanligare raserna. Genom föranmälan kan vi enklare försöka hjälpa till att hitta lämpliga hundar att springa med, dessutom kan vi försöka se till att rätt licensgivare finns tillgänglig. Givetvis kan du alltid dyka upp utan att ha anmält dig på träningen, men du kan då få vänta till sist, eller inte hinnas med om du har otur.

Avgifter

För att träna, ta licens och tävla med din hund krävs medlemskap i SvVK.
Träningslopp: 50kr/lopp och hund
Parlopp (för licens): 100 kr/lopp*
Licenslopp: 100 kr/lopp (stödhund betalar ej)

Vad som gäller för hund på träning

 • Våra träningar är öppna för alla hundar, oavsett ras, men de raser som SvVK tilldelats ansvar för av SKK prioriteras.
 • För att få delta på lure coursing-träning ska hunden vara minst 9 månader gammal, då får den prova på att springa en kortare raka. För att få springa en hel bana ska hunden vara 12 månader gammal
 • Hunden ska vara frisk utan synliga eller kända problem i rörelser, andning och blodcirkulation, vara vaccinerad enligt SKK:s bestämmelser, och får inte uppvisa hotfullt beteende mot människor eller andra hundar.
 • Hunden bör inte ha ätit fyra till fem timmar före ett träningstillfälle.
 • Hunden ska vara uppvärmd före start och tänk även på att varva ner hunden efter loppet. Detta för att undvika sträckningar och andra skador på hunden.
 • Använd dubbla koppel eller en rymningssäker sele på hunden så att den inte kommer lös och stör andra hundars lopp.
 • Hunden ska under lopp bära en munkorg som är godkänd enligt reglerna. Det finns även en guide för munkorgspassning.
 • Hund som ska springa licenslopp ska ha täcke på sig. Medtag egna täcken och munkorg.

Vad som gäller för hundens ägare/förare på träning

 • För att få delta i träningar och prov måste man vara medlem i Svenska Vinthundklubben. Ta med ditt medlemskort i SvVK för medlemskontroll. Är du helt ny får du prova på att träna en gång utan att vara medlem.
 • Alla som deltar med sin hund måste ha har tagit del av och vara införstådd med SvVK:s regler och anvisningar för lure coursing. En deltagarförbindelse ska fyllas i och lämnas till träningsansvarig på den första träningen, denna finns att ladda ner på sidan dokument och blanketter, där du även hittar licensboksansökan och lite annat.
 • Kom gärna lite före utsatt tid, för att hjälpa till med uppsättning av banan och andra sysslor. Stanna gärna kvar efter att din hund sprungit klart, för att hjälpa till med att ta ner banan och plocka ihop. Ju fler vi är som hjälper till på träningar, desto lättare blir det för de ansvariga och desto smidigare flyter det på för alla deltagare. Kom ihåg att vi alla gör detta helt ideellt, utan ersättning på något sätt, så vi behöver alla hjälpas åt.
 • Vid ankomst till träningen anmäler ni er och betalar, med Swish till träningsansvarig eller annan tillsatt funktionär. Om du har speciella önskemål gällande banläggning, ex för en ”course-wise” hund, går det bra att diskutera med ansvarig pilot på plats.
 • Klä er för en lång dag på fältet, ibland tar det längre tid än väntat. En stol och fikakorg är aldrig fel.
 • Glöm inte ta med vatten till hunden!

LCK Södra förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in träningar om yttre omständigheter så kräver (ex. väder eller riktlinjer från SKK eller myndigheter).